Homeopatia

Stránky pre záujemcov o liečbu podľa klasickej metódy S. Hahnemanna.

Prvou a jedinou úlohou lekára je prinavracať zdravie chorým.
Najvyšším ideálom liečby je obnova zdravia rýchlym, šetrným a trvalým spôsobom; v odstránení choroby najrýchlejším, najbezpečnejším a najistejším spôsobom, na základe princípov, ktoré sú jasné a zrozumiteľné.

Homeopatia a homeopatické lieky pri pôrode.

Prvá doba pôrodná.

Tento článok je súčasťou série článkov o použití homeopatie v predpôrodnom období, počas pôrodu a po pôrode. Prvý článok série nájdete tu.

Prvá doba pôrodná

Prvá doba pôrodná (tzv. otváracia) sa začína otváraním krčka maternice (pričom aktívne kontrakcie môžu ale nemusia byť prítomné) a končí, keď je krčok maternice dostatočne otvorený pre začatie vypudzovacej fázy (cca na 10 cm). Prvá doba pôrodná je najdlhšou časťou pôrodu; u prvorodičiek môže trvať 10 až 20 hodín, u viac rodičiek 6 až 8 hodín, ale je to veľmi individuálne. Počas tejto doby sa krčok maternice nielen otvára, ale tiež skracuje a postupne je zakomponovaný do spodnej časti maternice tak, aby nebránil priechodu bábätka pôrodnými cestami (viď obrázok, zdroj Wikimedia Commons).

Diltácia krčka maternice počas prvej doby pôrodnej

Problémy v tejto fáze pôrodu môžeme z pohľadu rodičky rozdeliť na dva základné okruhy:

 1. Kontrakcie sú nadmerne bolestivé.
 2. Kontrakcie sú nedostatočné alebo nepravidelné.

Indikácie pre lieky pri nadmerne bolestivých kontrakciách

CHAMOMILLA:

 • neznesiteľné bolesti
 • veľká citlivosť na bolesť – od bolesti úplne bez seba
 • veľké nervové rozrušenie
 • bolesti sú veľmi silné, kŕčovité a šíria sa do stehien
 • bolesti začínajú v chrbte (hlavne kríže), potom prejdú na vnútornú stranu stehien
 • čím sa viac rozčuľuje, tým sú bolesti horšie
 • krčok maternice je stiahnutý a nepružný
 • je jej horúco a je smädná
 • kontrakcie smerujú nahor, namiesto nadol
 • jedno líce je červené, druhé bledé
 • bolesti s tmavým krvácaním
 • časté nutkanie na močenie

NÁLADA

 • agresívna, nepríjemná, hádavá, podráždená, nespokojná so všetkým
 • požaduje rôzne veci a keď ich dostane, odmieta ich
 • vrieska, nadáva, kope, bije

ACONITUM NAPELLUS:

 • neznesiteľné bolesti spôsobené úzkosťou a strachom
 • kontrakcie nasledujú príliš rýchlo za sebou, ale sú nedostatočné (krčok sa neotvára)
 • veľké nervové rozrušenie
 • vagína horúca, suchá a citlivá
 • červená tvár a potenie na tvári
 • horúci pot po celom tele
 • zvýšený smäd
 • horúca pokožka
 • ťažké dýchanie a tlak na hrudi

NÁLADA

 • úzkosť a strach, panika
 • veľký nepokoj
 • bojí sa, že umrie pri pôrode
 • veľký strach z bolesti

NUX VOMICA:

 • tendencia k omdlievaniu (najmä pri kontrakciách)
 • veľmi silné kŕčovité kontrakcie
 • nutkanie na stolicu alebo močenie pri kontrakciách
 • precitlivelosť na zvuky, svetlo a pachy
 • jej je zima, chce byť v teple

NÁLADA

 • kritická, podráždená, nepríjemná

BELLADONNA:

 • náhle prudké sťahy maternice, veľmi bolestivé
 • kontrakcie prichádzajú NÁHLE a PRUDKO a zvyčajne trvajú len niekoľko minút, rovnako náhle odchádzajú
 • pocit ťahania nadol akoby z nej mali vypadnúť všetky vnútornosti
 • zhoršenie dotykom, hlukom, svetlom a otrasom (napríklad, keď si niekto vedľa nej sadne na posteľ)
 • keď leží, chce mať zdvihnuté nohy (poloha nôh ako žaba)
 • krčok maternice je horúci, červený, citlivý na dotyk(pri gynekologickom vyšetrení)
 • horúca tvár a pulzujúca bolesť hlavy
 • veľmi červená tvár a podliate oči
 • posteľ sa jej zdá byť tvrdá
 • veľký smäd

NÁLADA

 • agresívna, hádavá, podráždená, hysterická nálada
 • úzkostlivá nálada
 • čudne sa smeje (ako keby sa zbláznila)
 • patologicky veselá nálada (neprimeraná situácii)

Indikácie pre lieky pri nedostatočných alebo nepravidelných kontrakciách

CAULOPHYLLUM THALICTROIDES

 • liek prvej voľby pri pomalom, nepostupujúcom pôrode (pre uľahčenie pôrodu je možné užiť JEDNU preventívnu dávku pár dní pred termínom alebo na začiatku pôrodu)
 • žiadne alebo slabé kontrakcie
 • extrémna tvrdosť krčka maternice, kŕčovité stiahnutie (na toto sa treba opýtať gynekológa pri vyšetrení, ako krčok vyzerá, či je tvrdý alebo pružný, stiahnutý alebo uvoľnený, pevný alebo ochabnutý)
 • pichavé bolesti v krčku maternice, ako od ihly
 • bolesti v oblasti maternice, ktoré lietajú všetkými smermi a každú chvíľu menia miesto
 • bolestivý pocit ťahania nadol v oblasti maternice
 • v celom tele pocit slabosti spojený s vnútornou triaškou
 • bolesti v malých kĺboch rúk a chodidiel; bolestivá stuhnutosť postihnutých kĺbov
 • zimomravá; chce byť teplo oblečená; chlad jej nerobí dobre
 • zvýšený smäd (Pulsatilla má opačný stav)
 • zachrípnutý hlas alebo strata hlasu

NÁLADA

 • podráždená nálada; ľahko sa rozladí; nervozita; premenlivé nálady až do hystérie
 • nepokojná, úzkostlivá nálada
 • celková slabosť a nervová vzrušivosť

ACTAEA RACEMOSA (tiež pod názvom CIMICIFUGA RACEMOSA):

 • kontrakcie maternice ustanú a miesto toho sa presunú do stehien, bokov a chrbta
 • bolesti smerujú NAHOR do brucha a do strán (namiesto nadol)
 • pocit váhy a ťahania nadol v oblasti maternice (alebo aj krížov), spolu s ťažobou v nohách
 • veľká citlivosť na tlak v oblasti maternice
 • krčok maternice veľmi citlivý (pri gynekologickom vyšetrení)
 • ostré premenlivé bolesti v oblasti maternice, ktoré lietajú z jednej strany brucha na druhú (najmä sprava doľava)
 • reumatická bolesť v oblasti maternice
 • reumatické bolesti v svaloch
 • návaly slabosti, až na odpadnutie
 • návaly nervovej triašky (nie od chladu), po celom tele; tiež vnútorná triaška
 • precitlivelosť na bolesť
 • stuhnutá a bolestivá šija
 • bolesť v očiach
 • bolesti, ktoré prichádzajú náhle
 • nespavosť

NÁLADA

 • pochmúrna, skleslá nálada, smútok, vzdychanie, depresia
 • odovzdaná nálada; tupý stav mysle
 • strach, že sa niečo zlé stane; úzkostné naladenie
 • neustále rozpráva; často mení tému
 • hysterické stavy
 • myslí si, že sa ide zblázniť
 • podozrievavá, myslí si, že jej chcú ublížiť

PULSATILLA:

 • napriek tomu, že krčok je mäkký a otvorený, pôrod nepostupuje (alebo príliš pomaly) – akoby maternica bola unavená
 • nepravidelné a slabé kontrakcie
 • kŕčovité a nepravidelné kontrakcie, z ktorých jej je na odpadnutie (chce mať čerstvý vzduch, potom sa to zlepší)
 • dieťa je nesprávne otočené – použitie Pulsatilly pri nesprávnej polohe dieťaťa je možné už niekoľko týždňov PRED termínom
 • bolestivý pocit ťahania nadol v oblasti maternice
 • výrazne znížený alebo žiadny smäd (aj keď má sucho v ústach)
 • teplý vzduch a teplo miestnosti jej prekáža, potrebuje mať otvorené okno a čerstvý vzduch (aj keby jej mala byť zima)
 • je jej zima a má bledú tvár
 • vystreľujúce bolesti, vždy na inom mieste
 • premenlivé symptómy (chvíľu bolí tu, potom tam, potom nebolí a potom niečo ďalšie)

NÁLADA

 • plačlivá nálada, precitlivelosť
 • ľahko sa rozplače (alebo rozosmeje), veľká emocionálnosť
 • úzkostlivá nálada, ľahko stráca odvahu
 • potrebuje povzbudenie, byť podporovaná, upokojovaná atď., tiež fyzicky (objatia, hladkanie a pod.)

GELSEMIUM SEMPERVIRENS:

 • pôrod prestane napredovať kvôli extrémnej úzkosti, nervozite a strachu
 • veľmi silné bolesti, ktoré vystreľujú nahor do chrbta a nadol do bokov a nôh
 • veľká celková slabosť spojená s úzkosťou alebo hystériou
 • ochromená, paralyzovaná vôľa

NÁLADA

 • obrovská úzkosť
 • napäté očakávanie; nervy napnuté na prasknutie
 • hystéria

KALIUM CARBONICUM:

 • nedostatočné kontrakcie, veľmi silné bolesti v chrbte (najmä kríže), akoby chrbát bol zlomený; chce, aby jej chrbát masírovali
 • ostré bodavé bolesti v oblasti maternice, ale neúčinné, pôrod nepostupuje
 • veľmi zimomravá, až ju trasie od chladu
 • grganie (ktoré uľavuje)

OPIUM:

 • úplne zastavenie pôrodu s veľkou ospalosťou a apatiou
 • komatózny stav medzi kontrakciami
 • tupý sklený pohľad
 • posteľ sa jej zdá príliš teplá

NÁLADA

 • ospalosť
 • ľahostajnosť, nezáujem, apatia

Zvolený liek je vhodné podávať v potencii 30 CH cca každých 5-10 minút (vo vode), vo všeobecnosti najviac 4 dávky alebo kým sa stav nezačne zlepšovať. Druhou možnosťou je podať jednorazovú dávku potencie 200 CH. Ak sa do 30 minút neprejaví žiadny náznak zlepšenia, zvolený liek je s veľkou pravdepodobnosťou nesprávny a je potrebné zvoliť iný, vhodnejší liek.
Pri opakovaní dávky je potrebné riadiť sa všeobecnými pravidlami dávkovania homeopatických liekov.

Peter Bezemek, 15.1.2012