Homeopatia

Stránky pre záujemcov o liečbu podľa klasickej metódy S. Hahnemanna.

Prvou a jedinou úlohou lekára je prinavracať zdravie chorým.
Najvyšším ideálom liečby je obnova zdravia rýchlym, šetrným a trvalým spôsobom; v odstránení choroby najrýchlejším, najbezpečnejším a najistejším spôsobom, na základe princípov, ktoré sú jasné a zrozumiteľné.

Homeopatia a homeopatické lieky pri pôrode.

Prenášanie tehotenstva, pôrod po termíne.

Tento článok je súčasťou série článkov o použití homeopatie v predpôrodnom období, počas pôrodu a po pôrode. Prvý článok série nájdete tu.

"Prenášanie" tehotenstva

Mnoho mamičiek si (často za výdatnej podpory gynekológov) robí celkom zbytočné starosti, keď nadišiel vypočítaný termín pôrodu a... nič sa nedeje, žiadne kontrakcie, žiadna známka blížiaceho sa pôrodu. Termín pôrodu sa zvyčajne vypočítava na základe tzv. Naegelovho pravidla tak, že k prvému dňu poslednej normálnej menštruácie sa pripočíta jeden rok, odpočítajú tri mesiace a pripočíta sedem dní, výsledkom čoho je približne 280 dní alebo 40 týždňov od začiatku poslednej menštruácie.

Štúdie, ktoré vyhodnocovali skutočnú dĺžku tehotenstva, väčšinou potvrdili približnú platnosť Naegelovho pravidla, avšak štatistická štandardná odchýlka bola vysoká (7-13 dní!), čo preložené do bežnej reči znamená, že približne 70% spontánnych pôrodov prebehne týždeň alebo dva PRED alebo PO vypočítanom termíne. (Len asi 4% pôrodov prebehnú vo vypočítaný deň pôrodu.)

Jedna štúdia vyhodnotila Naegelovo pravidlo ako značne nepresné, keď pri prvorodičkách bola stredná doba (medián) začatiu pôrodu až o 8 dní dlhšia a pri druhorodičkách o 3 dni dlhšia ako vypočítaná. Pokiaľ to technické vybavenie gynekologickej ambulancie umožňuje, pomocou sonografie a príslušného softvéru je možné určiť približný termín pôrodu so značne vyššou presnosťou.

Bergsjø P, Denman DW 3rd, Hoffman HJ, Meirik O. "Duration of human singleton pregnancy. A population-based study." Acta Obstet Gynecol Scand. 1990;69(3):197-207.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2220340

Mittendorf R, Williams MA, Berkey CS, Cotter PF. "The length of uncomplicated human gestation." Obstet Gynecol. 1990 Jun;75(6):929-32.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2342739

Nguyen TH, Larsen T, Engholm G, Møller H. "Evaluation of ultrasound-estimated date of delivery in 17,450 spontaneous singleton births: do we need to modify Naegele's rule?" Ultrasound Obstet Gynecol. 1999 Jul;14(1):23-8.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10461334

Praktickým záverom z výsledkov týchto štúdií by malo byť vnímanie termínu pôrodu len ako orientačného dátumu, pričom skutočný termín spontánneho pôrodu môže byť a býva značne odlišný a to najmä u prvorodičiek.
Za predpokladu pravidelného monitorovania stavu dieťaťa a matky a neprítomnosti komplikácií by preto nemal byť žiadny dôvod na umelé vyvolávanie pôrodu len z toho dôvodu, že rodička alebo gynekológ majú pocit, že "už to malo byť".

Je pravda, že štatisticky sa s pribúdajúcim časom "po termíne" zvyšuje riziko komplikácií, súčasne je pravdou aj to, že "po termíne" rodí vysoké percento žien bez problémov a spontánne. Rozhodnutie, či pristúpiť k vyvolávaniu pôrodu (ktoré prináša so sebou svoj vlastný balíček rizík) alebo "pozorovať a čakať", by preto malo zohľadňovať viacero faktorov, v neposlednom rade pocity samotnej rodičky, ktorá by sama mohla a mala vedieť prispieť k posúdeniu svojho stavu.
Nešťastím našej doby je fakt, že celkové smerovanie modernej medicíny čoraz viac tlačí človeka do polohy, keď je mu vnucovaná úloha pozorovateľa, ktorý prakticky "nemá čo hovoriť" do svojho zdravotného stavu alebo spôsobu liečby – a s ohľadom na tehotenstvo a pôrod je tu možné vnímať podobnú tendenciu, ktorá NIE JE na prospech ženy. Zmeniť to môžu najskôr ženy samotné tým, že budú informované a budú apelovať na zmenu tam, kde to vnímajú ako žiadúce.

S prihliadnutím na napísané, v prípadoch tehotenstva, ktoré je "po termíne" (a nie sú prítomné jasné indikácie pre iné lieky), účinne pomáhajú vyvolať pôrod najmä dva lieky - CAULOPHYLLUM THALICTROIDES a ACTAEA RACEMOSA (v homeopatickej literatúre častejšie uvádzaná pod názvom CIMICIFUGA RACEMOSA).

Pod "vyvolaním pôrodu" si netreba predstavovať UMELÉ vyvolanie pôrodu ako pri použití substancií, ktoré používa klasická medicína, ale odstránenie prekážky alebo nerovnováhy, ktorá bráni prirodzenému nástupu kontrakcií a normálnemu pôrodu, čiže znovunastolenie prirodzeného zdravého stavu. (Preto je napr. CAULOPHYLLUM možné použiť aj na ZASTAVENIE falošných kontrakcií, čo sa môže na prvý pohľad javiť ako paradox.)

Indikácie pre lieky na spustenie pôrodu po termíne

V prípadoch, keď sa rozhodujete medzi viacerými liekmi, z uvedených indikácií sú dôležitejšie tie, ktoré sú uvedené ako prvé. Pri podobných príznakoch použite na rozlíšenie sekciu NÁLADA pri každom lieku.
Pokiaľ nie sú prítomné žiadne alebo len nejasné indikácie, môžete počas niekoľkých dní (max. 7 dní) užívať JEDNU dennú dávku CAULOPHYLLUM THALICTROIDES 30 CH (vo vode). Pokiaľ sa dovtedy nespustí pôrod, môžete ďalších pár dní užívať JEDNU dennú dávku ACTAEA RACEMOSA 30 CH (vo vode).

CAULOPHYLLUM THALICTROIDES

 • extrémna tvrdosť krčka maternice, kŕčovité stiahnutie (na toto sa treba opýtať gynekológa pri vyšetrení, ako krčok vyzerá, či je tvrdý alebo pružný, stiahnutý alebo uvoľnený, pevný alebo ochabnutý)
 • krčok maternice je slabý, ochabnutý; nedostatočný tonus (opýtať sa gynekológa)
 • pichavé bolesti v krčku maternice, ako od ihly
 • v celom tele pocit slabosti spojený s vnútornou triaškou
 • bolesti v malých kĺboch rúk a chodidiel; bolestivá stuhnutosť postihnutých kĺbov
 • bolesti v oblasti maternice, ktoré lietajú všetkými smermi a každú chvíľu menia miesto
 • zimomravá; chce byť teplo oblečená; chlad jej nerobí dobre
 • zvýšený smäd (Pulsatilla má opačný stav)
 • nespavosť (najmä z nervozity)
 • zachrípnutý hlas alebo strata hlasu
 • nemôže vystáť kávu (hoci bežne jej neprekáža)

NÁLADA

 • podráždená nálada; ľahko sa rozladí; nervozita; premenlivé nálady až do hystérie
 • nepokojná, úzkostlivá nálada
 • celková slabosť a nervová vzrušivosť

ACTAEA RACEMOSA (tiež pod názvom CIMICIFUGA RACEMOSA):

 • návaly slabosti, až na odpadnutie
 • návaly nervovej triašky (nie od chladu), po celom tele; tiež vnútorná triaška
 • pocit váhy a ťahania nadol v oblasti maternice (alebo aj krížov), spolu s ťažobou v nohách
 • veľká citlivosť na tlak v oblasti maternice
 • ostré premenlivé bolesti v oblasti maternice, ktoré lietajú z jednej strany brucha na druhú (najmä sprava doľava)
 • reumatické bolesti v svaloch
 • precitlivelosť na bolesť
 • stuhnutá a bolestivá šija
 • bolesť v očiach
 • bolesti, ktoré prichádzajú náhle
 • nespavosť

NÁLADA

 • pochmúrna, skleslá nálada, smútok, vzdychanie, depresia
 • odovzdaná nálada; tupý stav mysle
 • strach, že sa niečo zlé stane; úzkostné naladenie
 • neustále rozpráva; často mení tému
 • hysterické stavy
 • myslí si, že sa ide zblázniť

PULSATILLA:

 • výrazne znížený alebo žiadny smäd (aj keď má sucho v ústach)
 • teplý vzduch a teplo miestnosti jej prekáža, potrebuje mať otvorené okno a čerstvý vzduch (aj keby jej mala byť zima)
 • vystreľujúce bolesti, vždy na inom mieste
 • premenlivé symptómy (chvíľu bolí tu, potom tam, potom nebolí a potom niečo ďalšie)
 • nechuť na jedlo

NÁLADA

 • plačlivá nálada, precitlivelosť
 • ľahko sa rozplače (alebo rozosmeje), veľká emocionálnosť
 • úzkostlivá nálada, ľahko stráca odvahu
 • potrebuje povzbudenie, byť podporovaná, upokojovaná atď., tiež fyzicky (objatia, hladkanie a pod.)

GELSEMIUM SEMPERVIRENS:

 • zablokovaný pôrod kvôli extrémnej úzkosti, nervozite a strachu z očakávania pôrodu
 • veľká celková slabosť spojená s úzkosťou alebo hystériou
 • krčok maternice je tvrdý a nerozťahuje sa
 • krčok maternice je slabý, ochabnutý; nedostatočný tonus (viď tiež CAULOPHYLLUM)
Peter Bezemek, 15.1.2012